top of page

Algemene voorwaarden en de AVG

Hieronder de algemene voorwaarden (hoofdstuk 1) en avg (hoofdstuk 2) van Zaakkundig.

De algemene voorwaarden en avg zijn ook per e-mail bij Zaakkundig op te vragen, of bij de griffier van de Rechtbank Den Haag onder nummer 32/2022.

bottom of page