top of page

Laatste update: wetsvoorstel juli 2023

Zaakkundig is uw gesprekspartner en adviseur. Wij bieden discrete raad en daad bij agressie, geweld, ongewenste omgangsvormen en integriteitsschendingen. Dat doen wij als extern vertrouwenspersoon sinds 2008 voor onze opdrachtgevers.

Breukhoven Mediation. Gecertificeerd mediator Daan. Gespecialiseerd in arbeid en zakelijke geschillen

Gesteld, dat wij sinds 2008 voor cliënten een externe vertrouwenspersoon zijn, laat ik u hieronder de voor- en nadelen van een interne of externe vertrouwenspersoon zien.

Kiest u voor een externe vertrouwenspersoon, zoals Zaakkundig, dan: 

  1. is er bij externe vertrouwenspersoon geen sprake van "dubbele petten" (lees hierover op het Arboportaal van het Ministerie van SZ&W). Oftewel: de onpartijdigheid en onafhankelijkheid is gegarandeerd;

  2. is er bij een externe vertrouwenspersoon altijd sprake van professionele distantie tot de staande organisatie. Oftewel: medewerkers willen makkelijker 'het verhaal' kwijt aan iemand die ver en los staat van de organisatie;

  3. is er bij een externe vertrouwenspersoon altijd sprake van een professie: door middel van jarenlange ervaring, continue bijscholing, verplichte supervisie en intervisie staat er een professional voor uw medewerkers klaar. 


Oftewel: met een externe vertrouwenspersoon is er écht professionele opvang voor uw medewerkers te realiseren dan deze (neven)taak bij iemand intern te beleggen, die dit naast zijn of haar fulltime functie doet. 

De mogelijkheid tot een combinatie van ons als externe vertrouwenspersoon met uw interne vertrouwenspersoon behoort ook tot een alternatief. Deze keuze zien we vaker bij grotere (overheids)organisaties. Waarbij het prettiger wordt gevonden bepaalde incidenten 'extern' onder te brengen. 

bottom of page