top of page
 • Hoe werkt inschrijven?
  Het begint met een telefoongesprek en kennismaking. Mocht u op basis daarvan denken: Zaakkundig wordt onze nieuwe externe vertrouwenspersoon of adviseur, volgen we een aantal stappen. Zoals: 1. Het sturen van een offerte; 2. Online accorderen van de offerte; 3. Kennismaking in persoon, of via Teams; 4. Afstemming voor eventuele kennismaking op uw bedrijf; 5. Bereikbaarheid inrichten; 5. Start van de samenwerking.
 • In welke steden is Zaakkundig beschikbaar?
  Onze cliënten bevinden zich voornamelijk in Den Haag, Rotterdam, Amsterdam, Almere en Utrecht. Maar wij hebben ook cliënten buiten de Randstad. Wij maken gebruik van een Regus bij u in de buurt. Soms volstaat een wandeling of koffie gesprek bij een rustige brasserie ook. Sommige cliënten geven de voorkeur aan digitale (vervolg)sessies via bijvoorbeeld Teams. Dit bepaald de cliënt altijd zelf, en wordt in onderling overleg besproken.
 • Waar betaal ik precies voor?
  Wij werken op basis van één vast maandtarief á € 50 per maand, bestaande uit: A. optimale bereikbaarheid, aangevuld met; B. jaarlijkse (directie) rapportage. C. gereduceerd uurtarief consult vertrouwenspersoon. Ad. A. Zaakkundig is voor uw bedrijf beschikbaar á € 50 per maand. Voor dit bedrag zijn wij 5 dagen per week telefonisch bereikbaar. En bieden wij u een rapportage. Ad. B. Jaarlijks wordt er een uitgebreide rapportage opgemaakt op basis van vigerende wetgeving met daarin het aantal meldingen en de eventuele acties binnen uw organisatie. Ad. C. Wanneer een consult met een vertrouwenspersoon nodig is, wordt dit op basis van ons uurtarief a € 125 per uur gedaan. Zie voor verdere informatie zaakkundig.nl/tarief . Alle tarieven exclusief 21% BTW. Het maandabonnement verloopt via automatische incasso.
 • Do you speak English?
  We offer our services in English and German if needed. But not native. All our formal legal correspondance is in Dutch. If you need to translate certain terms and conditions or office papers we suggest a translator or translation app. If that raises questions for you, we will be more then happy to explain it to you in the best possible way we can. But we are not native English speakers (of course). Talking over the phone or individual per email can be done in English.
 • Sprechen Sie Deutsch?
  Wir bieten unsere Dienstleistungen bei Bedarf auf Deutsch an. Unsere gesamte formelle Rechtskorrespondenz erfolgt auf Niederländisch. Wenn Sie bestimmte Geschäftsbedingungen oder Bürounterlagen übersetzen müssen, empfehlen wir Ihnen einen Übersetzer oder eine Übersetzungs-App. Wenn das für Sie Fragen aufwirft, werden wir es Ihnen gerne so gut wie möglich erklären. Aber wir sind keine deutschen Muttersprachler. Telefonische oder individuelle Gespräche per E-Mail können selbstverständlich auf Deutsch geführt werden.
 • Kan ik via automatische incasso betalen?
  Jazeker. Betaling voor het jaarlijkse tarief geschiedt middels automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen. Betaling voor het naar rato gebruik of losse diensten worden los gefactureerd. Voor de automatische incasso verleent u een digitale incassomachtiging.
bottom of page